Ova opcija služi da se istovremeno učita više podataka za svaki artikal. Potrebno je pripremiti XLS ili ODS file sa sledećom strukturom:

U prvom redu se nalaze nazivi polja. Oni moraju biti identični nazivima polja u programu. Prva kolona mora imati naziv ARTIKAL i ona sadrži šifru artikla. Ostale kolone moraju imati nazive polja koja se učitavaju ili nazive cenovnika. Mogu se učitavati sledeća polja:

MAX.R
ATRIBUTI
W
TARIFA
REF.CENA
NAB.REF
PRO.REF
NAMENA ARTIKLA
MARK.KOD

Napomena: program će javiti grešku ako naziv neke kolone nije ispravan i tada neće biti učitan ni jedan podatak. Međutim, ako je neka šifra neispravna, prijaviće se greška, ali će ostali redovi biti normalno učitani. Menjaju se samo podaci za artikle koje navedete, ostali ostaju neizmenjeni.