1. Treba da imamo magacin maloprodaje i p.u.t.

2. Otvorimo artikle na sledeći način:

-Hrana i pića sirovine:
koristi se sastavnica: ( )
tip: sirovine

-Hrana proizvodi
koristi se sastavnica: (X)
tip: jelo

-Bezalkoholna pica proizvodi
koristi se sastavnica: (X)
tip: proizvodi

-Alkoholna pica proizvodi
koristi se sastavnica: (X)
tip: akc.roba

-Bezalkoholna pice trgovacka roba
koristi se sastavnica: ( )
tip: roba

-Alkoholna pica trgovacka roba
koristi se sastavnica: ( )
tip: akc.roba

* jedan artikal ne može biti i sirovina i trgovačka roba. Na primer, ako imamo sok koji se prodaje takav kakav jeste i isti taj sok ide u koktel, moramo ih razdvojiti (jedan je kao trgovačka roba a drugikao sirovina).

3. U internim nalozima otvorimo registrator za trebovanje materijala i otpremu gp, zatim podesimo proizvodnju na odgovarajuće magacine i registratore int.

4. Uradimo sastavnice za proizvode Paziti da u sastavnicama nema količina na 3 decimalu jer DPU lista pravi neko zaokruženje.

5. Ulazna faktura

-kad se radi ulaz sirovina hrane i pića, nc = pc (razlika=0)

-kad se radi ulaz trgovacke robe, kucamo pravu pc sa kojom prodajemo

6. Prodaja u evidenciji maloprodaje, kucamo i cenu i or.cenu a kad snimimo idemo F9 da generišemo nalog proizvodnje

7. Generišemo DPU listu.