> Problem je što ne može da se dobije isti saldo kao na fakturi dobavljača zbog zaokruženja koje najčesšće nastaje zbog rabata. Neki
> dobavljači ne daju procenat rabata ali ima vrednosti pa bi donekle smanjili zaokruženje kad bi ta vrednost mogla da se ukuca.

Dakle, ako dobavljač ne ume da napravi fakturu pa napiše nešto u stilu:

cena    rabat    vrednost
100        1%         98,5

Onda tu jednostavno rabat nije dobro iskazan, pa treba direktno uneti vrednost bez rabata koju je dobavljač zaračunao. Pri tom treba
koristiti komandu F8 (kalkulator za cene).

Ako je u pitanju cena na više decimala, ni to nije problem, treba staviti da je devizni ulaz u valuti DIN, pa će sve moći da se zadaje na 6
decimala.

Ako ništa od ovoga ne pomogne, u troškove sami stavite stavku zaokruženje, sa iznosom koji je potreban, i to je to.