Opis

U ovom dokumentu nalaze se podešavanja programa za robno vođenje ugostiteljskog objekta, kao i preporuke za unos artikala.

Podešavanja

1. Vrste artikala

Otvaraju se u skladu sa potrebama menadžmenta za izveštajima. Preporuka:

 • HRANA
  • Hrana SIROVINE
  • Hrana PROIZVOD
 • PIĆE
  • ALKOHOLNO
   • Piće LITARSKO
   • Piće ČAŠICA
   • Piće ARTIKAL
   • Piće KRIGLA
  • BEZALKOHOLNO
   • Piće ARTIKAL
   • Kafe i čajevi
 • OSTALO

2. Tipovi artikala

Tipovi artikala su veoma važni za pravilno vođenje knjige DPU (Dnevni Promet Ugostitelja, ili ŠANK LISTA), a potrebno je imati sledeće:

 • R-Roba
 • S-Sirovine
 • P-Proizvod
 • A-Akc.roba
 • J-Jelo
 • Č-Čašica

3. Elementi artikala

U sistemskim opcijama je potrebno uključiti sledeće elemente:
– Korišćenje sastavnice
– Tip artikla

Procedura rada

Prilikom otvaranja artikala, treba imati u vidu vođenje šank liste i rubrike koje u njoj postoje. To znači da se svakom artiklu mora pravilno odrediti TIP ARTIKLA, na sledeći način:
Alkoholna pića : Sva pića koja se kupuju na flašu, a prodaju na čašicu (tzv. “žestina” – JM se vodi u litrama, na kraju dana se dozerom popisuje preostala količina i upisuje u DPU) treba da nose tip artikla “A-Akcizna roba”. Takođe, tip “A-Akcizna roba” nose i alkoholna pića koja se kupuju i prodaju na komad (npr. pivo u flaši). Dakle, vrste artikala “Piće LITARSKO” i “Piće ARTIKAL”. Ovom tipu će pripadati i piće koje se toči iz buradi (npr. pivo na točenje – krigla ili čaša), iako pripada vrsti “Piće ČAŠICA” (zbog toga što se ne može dozerom ustanoviti preostala količina na zalihama). Čašice “žestine” ne treba da se pojavljuju u DPU i zbog toga je za njih otvoren poseban tip artikla.
Bezalkoholno piće : Sokovi, minerale vode, kafe i ostali napici koji nisu alkoholni vode se pod tipom artikla “R-Roba” ili “P-Proizvod” (logično, “Roba” je ako se kupuje i prodaje na komad, u neizmenjenom obliku, a “Proizvod” može biti čaj, kafa, limunada i sl.)
Jela : Sva hrana koja se sprema u kuhinji nosi tip artikla “J-Jelo”, i ima uključenu opciju “Koristi se sastavnica”
Sirovine : Sve namirnice od kojih se spravljaju jela, burad iz kojih se toči piće, vrećice čaja i kutije kafe za spravljanje toplih napitaka… Sve ovo potpada pod tip artikla “S-Sirovine”, koje se u DPU vode samo količinski (jer finansijski ulaze u vrednost prodatog proizvoda).

 

VRSTA ARTIKLA TIP ARTIKLA SAST. Jedinica mere PRIMER
HRANA
Hrana SIROVINE S-Sirovine ( ) KG, L, KOM… Paradajz, krompir, luk, brašno, ulje, … burad piva.
Hrana PROIZVOD J-Jelo ( X ) KOM Sva jela na meniju
ALKOHOLNO PIĆE
Piće LITARSKO A-Akc.proizv. ( ) L Flaše „žestine“ koje se prodaju na čašicu
Piće ČAŠICA Č-Čašica ( X ) KOM Čašice „žestine“
Piće ARTIKAL A-Akc.proizv. ( ) KOM Flaše vina, flaše piva, sve što se prodaje u neizmenjenom obliku, na kom.
Piće KRIGLA A-Akc.proizv. ( X ) KOM Krigle/čaše piva, sve što se toči iz buradi…
BEZALKOHOLNO PIĆE
Piće ARTIKAL R-Roba ( ) KOM Sokovi, mineralne vode i energetski napici
Kafe i čajevi P-Proizvod ( X ) KOM Topli (i hladni) napici, koji se spravljaju (proizvode)

Preporuka za unos artikala:
Prilikom rada, konobarima je jedino važno da u spisku artikala imaju izlistane artikle koje prodaju, sirovine i piće na flaše u ovom prikazu samo unose konfuziju i smetaju. Zato je zgodan trik prilikom unosa ovih artikala ispred naziva stavljati “zz.” ili “_” (Underscore – donja crta). Na taj način (zbog abecednog sortiranja artikala po nazivu) svi ovi artikli odlaze na kraj liste i ne ometaju rad konobara. Takođe, dobra je praksa nazive jela, gotovih proizvoda, pića na komad i pića na čašicu otvarati VELIKIM SLOVIMA, a sirovine malim, ili samo početnim velikim slovom (uz preporuku dodavanja “zz.” ili “_” ispred naziva).