Ulogujemo se u App, pa na meniju ULAZ/IZLAZ, strelicom idemo na INTERNE NALOGE. Tu biramo registrator ULAZ ROBE U MALOPRODAJU enterom.

interni

 

Sa F2 kreiramo novi dokument, program nudi prvi sledeći broj i današnji datum, prelazimo enterom preko toga i kada dođemo do ARTIKALA, strelicom desno ulazimo u stavke.

vp-mp

 

Otvara nam se spisak svih artikala gde sa shift+F7 tražimo artikal po šifri:

shiftf7

Ukuca se šifra, pritisne enter i program pronađe artikal sa zadatom šifrom i postavi kursor na polje za količinu. Treba ukucati količinu i potvrditi enterom. Onda se traži sledeći artikal sa shift+F7, itd. Kada se završi unos artikala, pritisne se jednom Escape da se vratimo na masku za unos naloga (gde smo ušli strelicom desno, prethodna slika) i onda enterom do kraja zapamtimo dokument.

Posle toga se pritisne F8 za ulazak u kalkulaciju, provere se prodajne cene, ukucaju se nove ako treba i na kraju pritisne F2 za upis kalkulacije, potvrdi se enterom do kraja.

kalk

 

Kalkulacija se štampa preko tastera F5, pa slovo P. Ako treba više kopija, onda posle F5 ukucamo broj kopija pa enter.