Ovde sumiram glavne probleme i savete do kojih smo došli tokom nedavnih većih projekata uvođenja App-a.

Važnost planiranja i pripreme – Za veće firme je neophodno da se napravi što precizniji plan i organizacija. Treba uzeti prazan program i redom postavljati sve potrebno. Isprobati jedan po jedan dokument koji će se javiti.

Kvalitetna instalacija – Veoma je bitno da osnovna instalacija koja se koristi bude ispravna i što bolje spremljena. Ovo je naročito važno ako firma ima više filijala, pa kad se jednom instalira, kasnije je izuzetno teško uraditi izmenu, a naročito na više mesta.

Testiranje – Veoma je bitno da se pre aktiviranja programa testira koncept koji ste zamislili, a naročito složeniji transfer. Treba uraditi test dokumneta, preneti ih transferom i proći ceo ciklus kao u realnom radu. Obavezno brisati ova test dokumenta, jer je posle jako teško naći baš sva i izbrisati ih.

Unificirana instalacija – veoma je bitno da sve instalacije budu identične. Bolje je da sve sadrže neku grešku u postavci, nego da neke imaju, a neke nemaju grešku.

Što manji broj transfer skriptova – bitno je da bude što manje transfer skriptova. Za prijem je dovoljna jedan, a slanje se može rešiti ovako:

SET OPTIONS /nomsg

// -> D1
SEND INT pre- /art /ifm2=D1 /test=SCBK
TRANSFER 911.620.454
CLOSE

// -> D2
SEND INT pre- /art /ifm2=D2 /test=SCBK
TRANSFER 050.226.504
CLOSE

// -> D3
SEND INT pre- /art /ifm2=D3 /test=SCBK
TRANSFER 092.426.548 
CLOSE