Veza sa kasama iz programa se ostvaruje preko transfer skriptova,

csend-<shifra_magacina>         (shalje int.prenos)
csendn-<shifra_magacina>        (shalje nivelaciju),

koji se aktiviraju na Alt-E u pregledu int.naloga ili MP nivelacija.
Znachi, treba napraviti po jedan od skiptova za svaku prodavnicu. Sadrzhaj je

csend <putanja_opticom.exe>?send.txt
RUN <putanja_opticom.exe>?opticom.exe <4 parametra>

ako se shalje, ili

RUN <putanja_opticom.exe>?opticom.exe <4 parametra>
creceive <magacin> <file>

ako se radi prijem. Naravno, selekcija treba da ide po shiframa.

Ovime se kreira fajl koji treba poslati kasi, ime je send.txt i MORA da se
nalazi u folderu sa programom za komunikaciju. Prijem ide iz fajla
receive.txt i on se uvek generishe u folderu u kojem je Opticom.exe, command
line program koji radi komunikaciju sa kasom. Parametri su mu relativno
jednostavni, navodi se broj COM porta, ID kase i onda parametri
slanja/prijema. Evo kako to naj?eš?e i najjednostavnije izgleda:

opticom S 1 0 P   – slanje i
opticom R 1 0 P   – prijem.

Parametri su detaljno objašnjeni u .doc fajlu, koji dolazi uz Optikom.exe, pa
ce se to prilagodjavati prema potrebama. Okvirno, koriste se R, P, Z i S, ali
pogledati malo to uputstvo svakako pri podeshavanju. Bitno je da se ne omashi
COM port i ID kase, koji se podeshava na samoj kasi. To je sve ako je kasa u
lokalu, vezana serijskim kablom na rachunar.