Za volonterski rad postoji više načina isplata.

(1) Obračun bez naknade  – volonter ne dobija naknadu, plaćaju se samo doprinosi:

0. Odobren trošak                      1.383,18 
1. Najniža osnovica za doprinose              23.053,00 
2. Doprinos za PIO (1 x 4%)                  922,12 
3. Doprinos za zdravstveno osiguranje (1 x 2%)        461,06 
4. Minimalna neto zarada po satu               143,00 
5. Broj ostvarenih sati                     184 
6. Neoporezivi iznos (4 x 5 x 30%)             7.893,60 
7. Iznos preko neoporezivog                   0,00 
8. Porez (7 x 20%)                       0,00 
9. Ostatak preko neto (7-8)                   0,00 
10.Neto iznos naknade                      0,00 
11.Ukupan trošak                      1.383,18

 

(2) Isplaćuje se džeparac ili naknada troškova ispod propisanog maksimuma (30% od minimalne neto zarade).

0. Odobren trošak                      6.383,18 
1. Najniža osnovica za doprinose              23.053,00 
2. Doprinos za PIO (1 x 4%)                  922,12 
3. Doprinos za zdravstveno osiguranje (1 x 2%)        461,06 
4. Minimalna neto zarada po satu               143,00 
5. Broj ostvarenih sati                     184 
6. Neoporezivi iznos (4 x 5 x 30%)             7.893,60 
7. Iznos preko neoporezivog                   0,00 
8. Porez (7 x 20%)                       0,00 
9. Ostatak preko neto (7-8)                   0,00 
10.Neto iznos naknade                    5.000,00 
11.Ukupan trošak                      6.383,18

 

(3) Isplaćuju se troškovi iznad propisanog maksimuma (30% od minimalne neto zarade).Tada se na iznos iznad neoporezivog iznosa plaća i porez:

0. Odobren trošak                     11.909,78
1. Najniža osnovica za doprinose              23.053,00
2. Doprinos za PIO (1 x 4%)                  922,12
3. Doprinos za zdravstveno osiguranje (1 x 2%)        461,06
4. Minimalna neto zarada po satu               143,00
5. Broj ostvarenih sati                     184
6. Neoporezivi iznos (4 x 5 x 30%)             7.893,60
7. Iznos preko neoporezivog                 2.633,00
8. Porez (7 x 20%)                      526,60
9. Ostatak preko neto (7-8)                 2.106,40
10.Neto iznos naknade                   10.000,00
11.Ukupan trošak                      11.909,78                                 

NAPOMENA: Ukoliko je volonter zdravstveno osiguran po drugom osnovu, ne plaća se zdravstveno osiguranje.