Završila sam kurs knjigovodstva u školi Obuke i kursevi. Volontirala bih da usavršim znanje. Imam 56 godina, živim u Beogradu.

Kontakt mail:

okiveki@gmail.com ili tel.060 5553243, Olivera