Posle instaliranja RDS – Remote Desktop Services na Windows Server 2012 R2, performanse padaju skoro 8 puta.

Razlog je opcija po imenu “Dynamic Fair Share Scheduling (DFSS) / CPU Fairshare” koja je podrazumevano uključena i koja pokušava da raspoređuje CPU i mrežne resurse ravnopravno po svim procesima. Kada se ova opcija isključi, performanse rastu.

Treba uraditi sledeće:

Disk (1 – enable, 0 – disable) HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TSFairShare\Disk\EnableFairShare

NetFS (1 – enable, 0 – disable) HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TSFairShare\NetFS\EnableFairShare

U drugim verzijama Windowsa su drugačiji ključevi.