Prvo treba na klijentskoj strani uključiti opciju da budu vidljivi štampači servera, kao na slici.

wflprint

Nakon ovog podešavanja, ako je već bila kreirana WFl prečica za App, mora se kreirati nova.

Ova opcija u imenu štampača automatski dodaje sufiks ”@WFC”, tako da ako imate

\\Print_server\EPSON LX-300+ /II

treba dodati sufiks, čime se dobija

\\Print_server\EPSON LX-300+ /II@WFC.

DPrint takodje ne treba pozivati preko I: diska

npr: I:\App\Sys\DPrint.exe

već preko lokalne putanje na serveru

npr: D:\Wings\App\Sys\DPrint.exe.

Takodje treba koristiti RAW štampu, pa bi kompletna komanda u APP drajveru, na osnovu gore navedenog primera izgledala ovako:

D:\Wings\App\Sys\DPrint.exe -r <F> “\\Print_server\EPSON LX-300+ /II@WFC”