Wings cloud je opcija koja omogućava da svoje podatke čuvate na našim serverima. Na taj način obezbeđujete vaše podatke od eventualnih havarija i napada virusa, a takođe tako možete jednostavno svoje podatke prebacivati drugim korisnicima Wings App-a (na primer, knjigovođi).

Mogu se koristiti sledeće komande:

F2 – Prenos podataka na cloud. Možete izabrati prenos svih podataka ili samo nekih koje izaberete. Takođe je moguće da se podaci kriptuju, čime se onemogućava pregled setljivih podataka. Moguće je i zadavanje šifre za pristup, čime se obezbeđuje dodatna sigurnost – podatke će moći da učita samo onaj ko zna šifru.

Ukoliko izaberete opciju „Izabrani podaci“, dobija se tabela sa svim modulima odakle možete selektovati samo module koje želite.

Kriptovanje podataka menja sve osetljive podatke u programu (nazive artikala, kupaca, kontakte…) tako da više nisu prepoznatljivi. Na primer, „Pera Perić“ se menja u „Actd Jufxs“. Kriptovanje je jednosmerno i ne postoji način da se podaci „vrate“ u prvobitno stanje. Ova opcija se koristi kada želite da nekom pošaljete podatke, ali ne želite da vidi vaše osetljive podatke.

Šifra za pristup se koristi za kreiranje arhive sa šifrom. Na primer, možete zadati „Ab87a“ čime ahiva postaje čitljiva samo osobama kojima saopštite ovu šifru. VAŽNO: Budite pažljivi sa zadavanjem šifara! Ukoliko je zaboravite, ne postoji način da se pročitaju originalni podaci. Takođe imajte na umu da se ovde razlikuju velika i mala slova. Šifra „ABC“ je različita od šifre „Abc“.

Ako zadate kriptovanje ili šifriranje podataka, naziv programa će sadržati slova „C“ i „P“.

F3 – Brisanje podataka sa clouda.

F4 – Učitavanje podataka sa clouda u tekući program.

Sh-F4 – Učitavanje podataka sa clouda na lokalni disk koji izaberete. Odatle se može učitati u program.

F6 – Slanje podataka drugom korisniku App-a. Ako na primer želite da pošaljete podatke knjigovođi, dovoljno j eda zaate ovu komandu i unesete PIB knjigovođe. Podaci se direktno kopiraju u privatni cloud vašeg knjigovođe (naravno, ukoliko koristi App).

Alt-F1 – Dnevnik transakcija. Ovde možete videti operacije koje su izvođene sa cloudom.