Ova opcija služi za slanje svih faktura iz nekog vremenskog intervala na WingsNet. Pre slanja treba popuniti sledeću formu:

Od datuma je vremenski interval u kome se uzimaju fakture. Uzimaju se samo fakture koje nisu već poslate (nemaju odgovarajuću oznaku).

Registratori su registratori izlaznih faktura iz koga treba uzeti fakture.

Kupac omogućava da se izabere određeni kupac, šalju se samo njegove fakture. Ukoliko se stavi crtica, šalju se fakture svih kupaca.

Subject je opis dokumenta koji se šalje.

Digitalno potpiši je opcija koja omogućava da dokument pre slanja digitalno potpišete.

Sačuvaj u e-arhivi – čuva PDF dokument u e-arhivi.

Pošalji kao datoteku je opcija koja omogućava slanje datoteka sa dokumentima, umesto linkova. Imajte u vidu da na taj način gubite mogućnost da vidite kada je primalac preuzeo dokument.

Upiši u dnevnik upisuje u dnevnik kontakta kupca da je poslata faktura.

Slanje na mejlove je opcija koja određuje mejlove na koje se šalje dokument. Ako se izabere opcija Svi mejlovi, dokument se šalje na prvi mejl u evidenciji kontakta, a svi ostali se stavljaju u CC. Ako se izabere opcije Prvi mail dokumet se šalje samo na prvi mejl u kontaktima. Postoji i opcija Funkcija koja omogućava da se mejlovi pošalju na sve kontakte koji imaju određenu oznaku u polju „funkcija“. Na primer, možete označiti osobe koje primaju fakture sa FAK i sve će dobiti mejl sa fakturom. Ukoliko partner nema ni jedan označeni kontakt, šalje se mejl na prvi kontakt u evidenciji.

Skript za fakture – omogućava da se opciono izabere drugi skript za generisanje PDF dokumenta.

Kada se potvrde svi parametri, program uzima sve fakture iz izabranih registratora i generiše njihov PDF i XML zapis. Pri tom se uzima u obzir registrator, osnosno skript koji je označen za taj registrator. Generiše se tabela za slanje iz koje se dalje mogu poslati sve ili pojedninačne fakture. O tome možete naći detalje na ovom linku:

http://wings.rs/app-help-slanje-maila?tip=app

Poslati dokument dobija oznaku „.“ a kada bude isporučen umesto tačke se pojavljuje slovo „e“.

Više informacija o WingsNetu možete naći ovde: https://wings.rs/wingsnet/.