Ova opcija služi za slanje svih faktura iz nekog vremenskog intervala na WingsNet. Pre slanja treba popuniti sledeću formu:

 

Od datuma je vremenski interval u kome se uzimaju fakture. Uzimaju se samo fakture koje nisu već poslate (nemaju odgovarajuću oznaku).

Registratori su registratori izlaznih faktura iz koga treba uzeti fakture.

Kupac omogućava da se izabere određeni kupac, šalju se samo njegove fakture. Ukoliko se stavi crtica, šalju se fakture svih kupaca.

Subject je opis dokumenta koji se šalje.

Digitalno potpiši je opcija koja omogućava da dokument pre slanja digitalno potpišete.

Upiši u dnevnik upisuje u dnevnik kontakta kupca da je poslata faktura.

Samo prvi mail je opcija koja uzima samo prvi mail definisan na kupcu. U suprotnom se uzimaju svi mejlovi iz kontakta.

Kada se potvrde svi parametri, program uzima sve fakture iz izabranih registratora i generiše njihov PDF i XML zapis. Pri tom se uzima u obzir registrator, osnosno skript koji je označen za taj registrator. Generiše se tabela za slanje iz koje se dalje mogu poslati sve ili pojedninačne fakture. O tome možete naći detalje na ovom linku:

http://wings.rs/app-help-slanje-maila?tip=app

Poslati dokument dobija oznaku „.“ a kada bude isporučen umesto tačke se pojavljuje slovo „e“.

Više informacija o WingsNetu možete naći ovde: https://wings.rs/wingsnet/.