Ova opcija omogućava pregled poslatih opomena. U tabeli se vidi spisak svih opomena, a za svaku se vidi datum i vreme slanja, datum i vreme prijema (ako je pročitan od primaoca), opis, ime kupca, mejl itd. U prvoj koloni označenoj slovom „P“ označeni su svi dokumenti koje je primalac pročitao.

Sada se mogu koristite sledeće komande:

F3 – Brisanje opomene. Brisanje je moguće jedino ako mail nije poslat primaocu.

F5 – Kartica kupca.

F7 – Selekcija dokumenata. Može se izabrati prikaz svih dokumenata na WingsNetu, samo pročitani ili nepročitani, što se vidi u statusnoj liniji gore.

F8 – Ova komanda služi da se filtriraju dokumenta počev od određenog datuma. Na primer, ako se zada 15.05. dobiće se sva dokumenta počev od ovog datuma. Opcija služi da stari podaci ne bi smetali u prikazu. NAPOMENA: Datum važi za sva dokumenta!

F9 – Pregled fajlova po svakoj pošiljci.

Ctrl-F1 – Pregled istorijata pošiljke: datum slanja, datum čitanja.

Više informacija o WingsNetu možete naći ovde: https://wings.rs/wingsnet/.