Ova opcija služi za pojedinačno slanje IOS-a. Zadaje se datum IOS-a, ime i prezime odgovornog lica (važno za kasniju overu), e-adresa, subject. Opciono se može uključiti logovanje u dnevnik partnera.

Posle par sekundi IOS se šalje na zadati mail. Spisak poslatih IOS-a sa statusom se može videti pomoću ove opcije.

Ukoliko želite da pošaljete IOS na više adresa, koristite ovu opciju.