%BZAKLJU^AVANJE DOKUMENATA%

Osim pojedina~nog zaklju~avanja dokumenata komandom „Z“, mogu}e je grupno Ź?zaklju~avanje ovom
opcijom. Zadaje se vremenski interval u kome se sva Ź?postoje}a dokumenta zaklju~avaju.