Ovo je opis problema koji je bio u PhM, ali ide ovde jer je jako poucan.

Dakle, uvoznicke firme imaju devizne cene i kurs na jako puno decimala, pa su dinarske nabavne cene izrazene na jako puno decimala. Na primer:

nab.dev. 1.11 eur
kurs 61.23456
nab.din. 67.9703616

Program u daljim obradama podrzava samo cene sa najvise 3 decimale, pa se ova cena ne moze dalje „prosledjivati“. Zato se odmah kod kalkulacije vrsi zaokruzenje i to na onoliko decimala koliko je podeseno u Sistemske opcije/Cene. Ako je stavljeno da je to dve decimale, onda ce racunica biti:

puna cena: 1.11 x 61.23456 = 67.9703616 –(zaok)–> 67.97

Na količinu od recimo 10000 komada to je 100000 x 0.0003616 = 3.616. To znači da će umesto originalne vrednosti od 679703.616 na zalihe ući 679700. Ova vrednost se u kalkulaciji iskazuje kao „zaokruženje“ i treba je uzeti u obzir prilikom knjiženja. Kartice artikla, ulaz/izlaz i ostalo će uzimati zaokruženu vrednost.

Problem može da nastane ako je u sistemskim opcijama stavljeno više od 3 decimale za zaokruženje: tada će ova greška u ulazu biti manja, ali pošto program neće uspeti da u pregled artikala upiše cenu sa toliko decimala, on će je odseći na tri decimale i ona imate situaciju da je recimo ZAOKRUŽEN ulaz sračunat na 67.9703616, zaokruženje je veoma malo ili ga nema, ali se u zalihe upisuje 67.970! To se kasnije koristi kod izlaza, pa se naravno javljaju razlike u obračunu.

VEOMA VAŽNO: BROJ DECIMALA ZA ZAOKRUŽENJE NIKAKO NE TREBA MENJATI U TOKU GODINE! TO je zato što svaka takva izmena utiče na stavku „zaokruženje“ na svim ulaznim kalkulacijama u programu!