Skrivanje mrežnog diska

Prilikom standardnog korišćenja App-a javlja se problem zaštite podataka na serveru. Posto je disk servera mapiran kao I:, korisnik može preko eksplorera da pristupi direktno DBF tabelama. Postoji način da se ovo delimično ograniči preko sledećeg BAT fajla:

NET USE I: \\SERVER\PROGRAM$ /YES
@echo off
i:
cd \App
app.exe
NET USE i: /d /yes

Kljucne su NET USE naredbe. Prvo je neophodno da se dir na disku servera šeruje sa znakom $ u nazivu kako ne bi bio vidljiv iz eksplorera. Zatim se prvom komandom taj dir mapira kao I: disk i dalje se program normalno startuje. Na kraju se to mapiranje brise i korisnik opet ne vidi disk I:.

Zaštita nije potpuna, jer korisnik za vreme rada u programu može iz drugog taska da vidi podatke na serveru.

TSPlus, WinFlector

Bolje rešenje jeste da se programu na serveru pristupa preko neke varijante remote softvera kao što je Remote Desktop (RemoteApp) ili WinFlector. Tada uz odgovarajuće podešavanje korisnik nema nikakav pristup podacima na mreži.