Zato sto je u tipu dokumenta fiksiran jedan magacin, a na samom dokumentu
drugi. Prvo se pokazuju podaci od jednog, a kad pocne kucanje, uzimaju se
podaci od onog koji je fiksiran u tipu dokumenta!