Kod ulaznih faktura se može javiti zaokruženje prilikom izrade kalkulacije i to kada se vrednost ulazne fakture razlikuje od vrednosti koja će biti upisana na zalihe. Na primer, ako se napravi ulaz 100 kom x 10,123 din, dobija se ulaz od 1.012,30 din što treba da se složi sa fakturom dobavljača. Ali, cena od 10,123 treba da se upiše i na zalihe po nabavnoj ceni (pri čemu se obračunava nova prosečna nabavna cena). Ako je u sistemskim opcijama podešeno da se zalihe vode na dve decimale, cena od 10,123 din mora da se pre upisa zaokruži na dve decimale. Tako se na zalihe umesto 10,123 upisuje cena od 10,12, čime se pravi razlika od 100 x 0,003 = 0,3 dinara. Ova razlika se iskazuje na kalkulaciji.

Ukoliko se promeni sistemsko podešavanje za broj decimala (Ostalo/Sis.opcije/Podešavanje programa/Cene/BROJ DECIMALA ZA ZAOKRUŽENJE) na recimo 3, smanjiće se ili potpuno nestati i ovo zaokruženje.