Proverite da li je u sistemskim opcijama uklju?eno „sumiranje stavki
fakture“. Ta opcija sabira pojedina?ne stavke ako faktura na više mesta ima
isti artikal, ali je side-efect da naruši definisani redosled artikala.