Iskusan administrativni radnik sa dugogodišnjim iskustvom u korišćenju Wings programa traži posao.

Zorica Martinović

065/404-204-1