Ova opcija se koristi za evidentiranje izvoda banke. Svaki red u radnoj tabeli predstavlja jedan izvod. Za svaki izvod se prikazuju osnovni podaci: broj, datum, prethodno stanje, ulaz, izlaz i sadašnje stanje. Isti ovi podaci se prikazuju i u referentnoj valuti. Za traženje određenog izvoda se, osim standardnih naredbi (gore, dole, PgUp, PgDn) može koristiti i brzo traženje po broju izvoda. Mogu se koristiti i sledeće naredbe:

F2 – Upis novog izvoda. Za svaki izvod se prvo unose osnovni podaci: broj, datum, prethodno stanje, ukupno isplate, uplate a tekuće stanje se računa automatski. Ukoliko se za kurs unese 0, uzima se kurs referentne valute na dan izvoda. Posle toga se automatski ulazi u unos stavki izvoda.

Ctrl-F2 – Učitavanje izvoda iz programa za vezu sa bankama. Prvo treba kreirati datoteku sa izvodom, a zatim posle aktiviranja ove opcije izabrati datoteku sa izvodom. Više detalja.

F3 – Brisanje izvoda. Ukoliko izvod ima stavki, brisanje se ne dozvoljava.

Ctrl-F3 – Brisanje izvoda sa svim stavkama.

F4 – Izmena podataka za izvod. Podaci su identično onima koji se unose kod kreiranja novog izvoda.

F5 – Štampanje tekućeg izvoda.

Shift-F5 – Štampanje izvoda u određenom intervalu sa stavkama. Za svaki izvod se osim ukupnog iznosa uplata i isplata daju i sve stavke.

Alt-F5 – Štampanje specifikacije svih izvoda u određenom intervalu.

Ctrl-F5 – Štampanje izvoda sa šiframa partnera

F6 – Izveštaj o prometu na računu po dimenzijama

Shift-F6 – Izveštaj o prometu na računu sa dimenzijama.

Ctrl-F10 – Pregled partnera.

Alt-W – Kopiranje izvoda u clipboard. Kopira se tekući izvod sa svim stavkama.

Alt-R – Učitavanje izvoda iz clipboarda. Izabrani izvod se kopira u tekući račun (registrator). Pri tome se partneri kopiraju tako što se uparuju po nazivu ili šifri. Način uparivanja partnera se određuje u sistemskim opcijama.

Alt-F – Konverzija svih stavki izvoda u valutni iznos. Svaka vrednost u izvodu se deli sa deviznim faktorom. Pri tome se za ukupan iznos koristi zadati devizni faktor.

Alt-G – Upis novog deviznog faktora u sve stavke izvoda.

Alt-E – Rad sa dokkumentima vezanih za tekući izvod.

K – Knjiženje/brisanje naloga u GK za tekući izvod.

Ctrl-F1 – Interni broj i podaci o knjiženju izvoda