Posle startovanja programa i pozdravne poruke, pojavljuje se tabela sa spiskom svih otvorenih programa. Svaki program sadrži podatke o jednoj godini poslovanja, jednoj firmi kod agencijskih verzija programa i slično. Pomeranjem kursora i pritiskom na taster bira se odgovarajući program. Posle izbora se rad nastavlja izborom operacije iz menija. Traženje programa se može obavljati i kucanjem početka naziva firme (brzo traženje)

Ukoliko se na glavnoj tabeli aktivira taster , bira se tzv. „osnovni program“. To je potpuno funkcionalan program, s tim što se obično ne koristi za rad, već kao šablon za otvaranje novih programa (na primer, u agencijskom radu).

Osim izbora programa, moguće je izvesti i sledeće operacije:

Tab – Označavanje programa kao tekućeg ili arhive.

F2 – Kreiranje novog programa. Ova operacija kreira novi program kopiranjem tzv. „osnovnog“ programa. Pre kopiranja se unose osnovni podaci o programu: naziv firme, godina poslovanja, adresa, telefon, … NATPIS sadrži dva reda i prikazuje se u donjem desnom prozorčetu kada je program aktivan. Koristi se za identifikaciju programa. Opcija TEMPLATE služi za izbor šablona za program koji kreirate: to može biti osnovni program ili neki od predefinisanih namena.

F3 – Brisanje programa. Ovo je veoma destruktivna operacija. Briše sve podatke u izabranom programu. Pre brisanja se vrši dvostruka provera. OPREZ: uništeni podaci se nikako ne mogu povratiti!

F4 – Izmena podataka o programu. Korišćenjem ove opcije možete izmeniti sve unete podatke o programu.

Ctrl-F4 – Kopiranje podataka u drugi program. Ova opcija se koristi za kopiranje tekućeg programa u arhivu.

F6 – Kopiranje programa. Ova operacija čitav program kopira i pravi novi program sa istim nazivom i podacima. Iskopiran program treba odmah izmeniti da bi se razlikovao od polaznog.

Shift-F6 – Otvaranje nove poslovne godine. Više detalja možete naći u posebnoj temi.

NAPOMENA: Ukoliko su uključena prava pristupa, nova godina neće automatski postati dostupna za rad. Neophodno je da se korišćenjem prava pristupa dozvoli pristup ostalim korisnicima.

F7 – Arhiviranje programa. Ovom operacijom se čitav program može arhivirati sa šifrom. Pre početka se zadaje šifra. Šifra je proizvoljan niz slmbola. OPREZ: računar razlikuje mala i velika slova u šifri. Program je neupotrebljiv do dearhiviranja, za koje je neophodna prethodno uneta šifra. Šifriranje je neprobojno i morate dobro zapamtiti šifru u slučaju korišćenju ove opcije. Kada se na arhiviranom programu zada ponovo F7, program se dearhivira (naravno, ukoliko unesete ispravnu šifru). Pre arhiviranja se vrši provera.

F9 – Operacije sa bazom podataka:
– Indeksiranje izabranog programa.
– Indeksiranje svih programa.
– Reset verzije programa
– Snimanje (backup) tekućeg programa.
– Snimanje (backup) svih programa.
– Snimanje (backup) svih aktivnih programa.

F10 – Izbor programa. Ovom komandom možete izdvojiti samo programe koji se odnose na zadnju ili neku određenu godinu, označene programe i sl.