Svi partneri (kupci) se mogu podeliti u određene klase, pri čemu se svakoj klasi mogu dodeliti određene osobine. Na primer, jednoj klasi partnera se može dodeliti jedna rabatna tabela. O detaljima korišćenja vidite tekst o rabatnom sistemu.

Mogu se koristiti sledeće komande:

F2 – Kreiranje klase partnera. Tip klase se popunjava ako želite da ograničite korišćenje klase u MP – u kasi će se videti samo klase sa oznakom „M“. Takođe se može koristiti i tip „A“. Ovakva klasa se automatski primenjuje na sve stavke MP računa prilikom unosa. Može se definisati samo jedna „A“ klasa.

F3 – Brisanje klase partnera. Prilikom brisanja se ne proverava da li postoji partner izabrane klase, pa treba obratiti pažnju da se ne brišu klase koje se koriste.

F4 – Izmena podataka za klasu

F5 – Pregled i štampa uporedne prodaje po kupcima u tekućoj i prethodnoj godini.

F8 – Unošenje tabele popusta za izabranu klasu

F10 – Izveštaji po rabatnim klasama
– Saldo kartica po izabranoj klasi
– Nenaplaćena potraživanja po klasi
– Pregled potraživanja
– Zbirni saldo po rabatnoj klasi

NAPOMENA: Izmene u rabatnim klasama se učitavaju u interni keš po startovanju programa. Zato obavezno izađite iz programa ukoliko otvarate novu rabatnu klasu pre korišćenja.