Knjigovodstvena evidencija podrazumeva određena pravila pri vođenju robnih kartica robe, materijala ili proizvoda. Program podržava vođenje po prodajnim ili prosečnim nabavnim cenama. Bilo koji od ova dva metoda podrazumeva da je trenutno stanje artikla (količina x cena) jednako saldu njegove kartice (to važi i za vođenje po nabavnim i po prodajnim cenama). Ponekad može doći do poremećaja salda kartice i tada je potrebno izvršiti korekciju. Opcija KOREKCIJE služi za automatizaciju ovog procesa. U zavisnosti od željene obrade, koristi se jedna od korekcija.

Kada se magacin vodi po nabavnim cenama, svaki izlaz iz magacina se radi tako što se evidentira i trenutna nabavna cena za svaki artikal. Na taj način se računa razlika u ceni, cena sirovina i sl. Nabavna cena se obračunava prilikom ulaza artikala (kalkulacija). Međutim, ako se prvo zada izlaz, pa tek onda ulaz artikla, u trenutku izlaza program neće imati korektnu nabavnu cenu. Bez obzira na kasnije dopisivanje ulaza, zabeležena nabavna vrednost se ne menja automatski. Rešenje može biti ručno prepravljanje svih cena (Shift-F4 u fakturama, na primer), daleko je jedostavnije upotrebiti korekciju. Ona služi za ponovno sređivanje kompletne dokumentacije i naknadni obračun nabavnih cena. Ukoliko je dokumentacija kompletirana, obračunaće se nabavna cena artikla u svakom trenutku njegovog izlaza.

Možete raditi jednu od sledećih korekcija:

Knjigovodstvena korekcija
Globalna korekcija
Korekcija sirovina, radnih naloga i gotovih proizvoda
Korekcija proizvodnje
Univerzalna korekcija

NAPOMENA: Sve ove operacije menjaju izvorna dokumenta i treba ih koristiti krajnje oprezno. Pre korišćenja treba uraditi backup podataka. Sve korekcije uzimaju u obzir samo dokumenta iz tekuće godine. Ukoliko u programu imate i podatke iz drugih godina, ona se neće uzeti u obzir.