Ova opcija služi za podešavanje načina na koji će se slati e-mail iz programa. Moguće je definisati više mailova, a kasnije se svakom korisniku dodeljuje određeni mail.

Za svaki mail se zadaje naziv i više parametara. Prvo treba izabrati metod slanja. App podržava:

Server – poruke se šalju preko posebnog programa. Potrebno je uneti sve parametre mail servera. Ovo je preporučeni način slanja.

MAPI – poruke se šalju preko MAPI mehanizma. Poruke se šalju preko lokalnog mail klijenta. Podržani su svi mail klijenti (Outlook, Thunderbird…).

OLE – Ovu opciju koristite kada imate Outlook ili Outlook Express.

CDO OLE – Koristi se sistemske Windows komponente. Tada se moraju podesiti svi parametri mail servera.

 

Primer podešavanja za Gmail.com:

 SMTP server.: smtp.gmail.com 
 Username....: pera@gmail.com 
 Password....: *******
 Port........: 465 
 Authent.....: Plain
 SSL/TLS.....: [x] 
 Pošiljalac..: "Pera Peric" <pera@gmail.com>

Ukoliko poruke ne stižu, podesite sledeće:
  • Uključite opciju za pristup Gmail serveru od strane aplikacija sa manje bezbednim načinom logovanja: https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps.
  • Ulogujte se na vaš Gmail nalog i proverite da li vam je stigla poruka da potvrdite da li ste vi pokušali pristup Gmail serveru. Ako jeste, potvrdite da ste to vi.

 

Primer podešavanja za Outlook.com:

 SMTP server.: smtp-mail.outlook.com
 Username....: pera@outlook.com 
 Password....: *******
 Port........: 587 
 Authent.....: Login
 SSL/TLS.....: [x] 
 Pošiljalac..: pera@outlook.com

 

Primer podešavanja za SBB:

 SMTP server.: mail.sbb.rs
 Username....: pera@sbb.rs
 Password....: *******
 Port........: 465
 Authent.....: Plain
 SSL/TLS.....: [x] 
 Pošiljalac..: pera@sbb.rs
 

Primer podešavanja za yahoo.com:

 SMTP server.: smtp.mail.yahoo.com 
 Username....: pera@yahoo.com 
 Password....: *******
 Port........: 465 
 Authent.....: Plain
 SSL/TLS.....: [x] 
 Pošiljalac..: pera@yahoo.com

Yahoo zahteva kreiranje posebne lozinke za ovakvo logovanje: ulogujete se na Yahoo, idete na Account Security, zatim izaberete Other ways to sign in i tu definišete poseban pasword za pristup iz drugih aplikacija.