Korišćenjem ove opcije radi se popis i amortizacija osnovnih sredstava. Prvo je potrebno uneti popis osnovnih sredstava i to se radi komandom F2. Na postavljena pitanja treba odgovoriti i to:

– Oznaka popisa je bilo koji niz simbola koji sluči za identifikaciju zapisnika o popisu.

– Datum je datum popisa. OBAVEZNO je za datum popisa stavljati 31. decembar, a ne 1. januar, da bi se prilikom revalorizacije uzela u obzir čitava godina.

– Opis je tekstualno objašnjenje o popisu.

– Popisano = 0. Ova opcija se koristi ako ne želite da se tekuća količina automatski kopira u popisanu.

Kada se unesu ovi podaci, dobija se tabela u koju treba uneti podatke o popisu. Većina podataka se automatski ispunjava i uglavnom nije potrebno ništa menjati. Podaci se menjaju u skladu sa zapisnikom o popisu osnovnih sredstava. Primetićete da je amortizacija već urađena. Više detalja o načinu kako se radi amortizacija imate na ovom linku.

F2 – Da bi se popis upisao, treba aktivirati komandu F2. Završen popis automatski popunjava kartice osnovnih sredstava.

F3 – Brisanje pojedinačne stavke iz popisa,

Shift-F3 – Brisanje svih stavki koje imaju različitu popisanu i knjigovodstvenu količinu.

F4 – Naknadno učitavati nove stavke koje su izostavljene sa popisa.

F6 – Računanje vrednosti OS za otuđenje. Kroz ovaj obračun se mogu korigovati vrednosti osnovice, početka amortizacije i sl. Ova komanda radi u stavkama popisa OS i služi za računanje neotpisane vrednosti. U slučaju otuđenja se kao i ranije kreira popis komandom Sh-F2 i u stavkama se zada komanda F6. U ponuđenu formu treba uneti datum obračuna, datum aktiviranja OS, vrednost, broj godina u upotrebi itd. Ovi podaci se automatski određuju na osnovu evidencije, ali svakako ih proverite. Na osnovu unetih podataka se računa amortizacija i neotpisana vrednost koja se upisuje u posebnu kolonu PV.VRED koja se kasnije koristi u poreskoj amortizaciji. U ovoj formi se mogu izmeniti svi podaci, pa se ona može koristiti i za ručno računanje neotpisane vrednosti, ako vam nisu dostupni svi podaci. Više detalja možete naći ovde

Ukoliko ste otpise već uradili (propis važi i za knjiženja u 2010. godini), onda možete ovu vrednost izračunati i direktno u kartici OS koristeći komandu F6.

Ctrl-F6 – Učitavanje popisa iz klipborda.

F7 – Traženje OS prema inv.broju.

F9 – Omogućava da se ponovi obračun samo za tekuće osnovno sredstvo: iz kartice se ponovo čita popisano stanje tekućeg sredstva, obračunava se amortizacija i revalorizacija i nove verednosti se upisuju u stavku. Komanda Shift-F9 je slična, ali obrađuje sve stavke tekućeg popisa. Pri obradi se koriste podaci iz tabele amortizacionih grupa. Pri tome se za sredstva nabavljena u toku meseca amortizacija obračunava od prvog sledećeg meseca, a revalorizacija od početka meseca u kome je nabavljeno osnovno sredstvo.

Ctrl-F9 – Poništavanje amortizacije – kompletan obračun se radi bez amortizacije.

Shift-F2 – Pojedinačni popis osnovnog sredstva. Ukoliko je potrebno uraditi obračun samo za neko osnovno sredstvo (na primer, zbog prodaje), koristi se ova opcija. Ona omogućava da se obračun uradi samo za jedno, izabrano osnovno sredstvo.

F3 – Brisanje zapisnika o popisu. Automatski se brišu sve stavke iz kartica osnovnog sredstva.

F4 – Izmena zapisnika o popisu. Ukoliko prilikom unosa zapisnika dođe do greške, korišćenjem ove opcije se greška može ispraviti i naknadno snimiti popis.

F5 – Štampanje različitih izveštaja o tekućem popisu:

1 – Standardni zapisnik o popisu sortiran po abecedi. Daje se prvi deo zapisnika, sa obračunom amortizacije.

2 – Štampanje zapisnika o popisu po amortizacionim grupama.

3 – Štampanje zapisnika po kontima osnovnih sredstava.

Z – Štampanje zbirne rekapitulacije popisa po kontima.

P – Zapisnik o popisu po amortizacionim grupama

G – Zapisnik sa viškovima i manjkovima

4 – Zapisnik o amortizaciji po poreskim propisima (grupa 4).

B – Zapisnik o popisu sa bar-kodovima

Alt-F1 – Pregled transakcija na izabranom popisu.