PRAVILA ZA KNJIŽENJE

Automatsko kontiranje dokumenta omogućava da se svi dokumenti u sistemu jednostavno prate kroz naloge glavne knjige. Za svaki tip dokumenta postoji pravilo/šablon na osnovu koga se i izvodi 0automatsko kontiranje. Prvo se bira vrsta dokumenta i u okviru njega tip. Na primer, za svaki tip izlazne fakture moguće je kreirati posebno pravilo za knjiženje.

Saznajte više o kontnoj analitici.