SERVIS

Ovaj modul se koristi za evidenciju servisnih naloga za opravku ili slične intervencije na raznim uređajima.

Broj – Traženje servisnog naloga na osnovu njegovog broja.

F2 – Kada se uređaj donese na servis, prvo se evidentira stranka i donet uređaj. Unose se podaci o klijentu (ime i prezime, adresa, telefon, faks) i o uređaju (naziv uređaja, serijski broj, dodatna oprema i opis kvara). Opciono se može uneti i uređaj koji se eventualno daje u zamenu. Tada se stavka obeležava slovom „Z“. Oznaka intervencije je polje koje se može proizvoljno popunjavati, a koristi se za oznaku intervencije (u garantnom roku, besplatna, …). Ako se stranka pojavljuje prvi put, dovoljno je uneti samo ime i prezime (ili naziv u slučaju firme). AKo se polje za naziv ostavi prazno, dobija se spisak svih kupaca i naziv se može birati iz spiska. Moguće je i zadavanje traženja preko izraza „*STRING“, pri čemu se daje izbor između svih kupaca koji u svojim podacima imaju STRING.

F3 – Brisanje podatka o servisu.

F4 – Izmena podatka o servisu.

F5 – Štampanje servisnog lista.

Shift-F5 – Štampanje druge varijante servisnog lista.

Ctrl-F5 – Štampanje tabele intervencija.

F7 – Traženje servisa na osnovu delimičnih podataka.

Shift-F7 – Nastavak traženja servisa.

Ctrl-F7 – Selekcija svih naloga izabranog korisnika. Filter se ukida ponovnim aktiviranjem ove komande.

Alt-F7 – Izdvajanje intervencija po serijskom broju.

Enter – Pregled i izmena napomene.

F6 – Kreiranje fakture na osnovu trebovanja

Sh-F6 – Štampa fakture

F8 – Evidentiranje razduženja uređaja.

F9 – Evidentiranje opravke i razduženje uređaja.

Alt-F1 – Pregled operacija na nalogu.

! – Označavanje hitnih naloga. Hitnost im dve oznake: ! i H.

Z – Da li je zamena izdata/vraćena?

Alt-S – Izmena statusa naloga.

Alt-I – Kreiranje internog naloga koji se vezuje za tekući servisni nalog.

Alt-T – Pregled trebovanje po nalogu.