Ova opcija služi za traženje artikla na osnovu poznatih podataka. Može se uneti šifra, oznaka dobavljača, jedna od alternativnih šifara, kao i prefiks naziva i ako postoji takav jedinstven artikal, kursor se automatski pomera na njega. Ukoliko postoji više traženih artikala, korisnik dobija spisak svih takvih artikala od kojih može da dobije željeni pritiskom na taster Enter. Postoji mogućnost da se koristi traženje po delu naziva (na primer, *abc), po vrsti artikla (na primer, ?BELT) ili po katalogu (#). Detaljnije o ovom načinu traženja vidite pod Načini traženja artikla.