Unošenje artikala se odvija na ekranski ili linijski način. U slučaju ekranskog unosa željeni artikal se dobija iz spiska brzim traženjem, a kod linijskog se unosi šifra artikla za svaku novu stavku.

Tabela sadrži naziv artikla, količinu u svim magacinima ili samo u izabranom, rezervisanu ili slobodnu količinu, a u polje KOLIČINA treba uneti količinu koja se izdaje. Pri tom se proverava slobodna količna (o detaljima videti u posebnoj 3temi). U polje CENA tada se automatski upisuje cena iz cenovnika (izabrani magacin), a polje RABAT se popunjava izabranim rabatom. I cena i rabat se mogu slobodno korigovati.
U sledećim kolonama se nalaze podaci koji se biraju u podešavanju prikaza. Na primer, u nastavku reda mogu se naći podaci o nabavnoj ceni, vrsti artikla, magacinu iz koga se uzima artikal, porezu, … Mogu se koristiti i sledeće komande:

F2Upis novog artikla u evidenciju. Služi za upis novih artikala – nije potrebno prekidati unos da bi se novi artikal upisao u spisak.

F3 – Brisanje unete stavke.

F4 – Pregled unetih artikala. U tabeli se prikazuju samo uneti artikli. Ukoliko se pritisne Enter na nekom artiklu, kursor se pomera na taj artikal u pregledu – ovo je zgodno za brzo nalaženje unetog artikla na spisku. Tasterima „+“ i „-“ može se menjati redosled stavki na profakturi. Može se menjati i rabat.

Shift-F4 – Suma unešenih stavki. Ova opcija takođe daje podatke u ukupnoj težini i zapremini unetih artikala, ukoliko postoje podaci o jediničnoj težini i pakovanjima.

F5 – Štampanje ulaza i izlaza artikla.

Shift-F5 – Štampanje ulaza/izlaza po partneru sa profakture.

Ctrl-F5 – Štampanje ulaza/izlaza sa izborom opcija.

F6 – Unos stavke. Ovom opcijom se posebno unose podaci za izabrani artikal. Polja imaju uobičajeno značenje, sa sledećim razlikama: prvo, naziv artikla se automatski kopira u napomenu – na profakturi će se prikazivati samo po zahtevu. Ova opcija se može koristiti kada je potrebno uneti više istih artikala po različitim cenama.

Shift-F6 – Sortiranje stavki dokumenta po izabranom redosledu.

Ctrl-F6 – Učitavanje podataka iz eksternih izvora.

F7 – 1Izdvajanje artikala po tipu.

Shift-F7 – Traženje artikla po raznim podacima.

Alt-F7 – 2Funkcijski tasteri za traženje.

Ctrl-F7 – Učitavanje cena iz izabranog cenovnika.

F8 – Ponovno formiranje cena. Ova opcija se može koristiti na više načina.

–  Automatsko određivanje rabata se koristi kada želite da fakturišete kupcu po određenim cenama (manjim od cena iz cenovnika), ali ipak želite da zadržite cene iz cenovnika. Tada ova opcija vraća cene na cene iz cenovnika, ali za svaku stavku računa određuje se rabat takav da se efektivno dobijaju željene cene.

– Takav rabat se može odrediti i samo za jednu stavku – za to se koristi druga opcija programa.

– Poništavanje rabata mena cenu tako da se dobije cena za umanjen rabat.

– Rabat na akcizu omogućava preračun rabata tako da važi na cenu bez akcize.

– Rabatna klasa omogućava učitavanje popusta za izabranu rabatnu klasu.

– Sledeća opcija je namenjena ponovnom učitavanju cena. Na primer, kod izmene tipa dokumenta, izbora drugog magacina i slično.

Ctrl-F8 – Formiranje prodajne cene na osnovu referentne.

F9 – Pregled ulaza po tekućem artiklu.

F10 – Podaci o artiklu po svim magacinima.

Ctrl-F10 – Pregled partnera.

Alt-B – Automatsko učitavanje stavki koje su unete u prenosni bar-kod terminal.

Alt-T – Izmena redosleda sortiranja spiska artikala – po nazivu ili po šifri.

Alt-P – Izmena napomene vezane za tekući artikal.

Ctrl-P – Štampanje napomene vezane za svaki artikal.

Alt-E – Elektronska arhiva za izabrani artikal.

Alt-F – Multipliciranje unetih količina u profakturi.