Aktiviranjem ove komande u evidenciju se upisuje novi partner ili se menjaju podaci o postojećem. Za svakog partnera se unose osnovni podaci (nisu svi obavezni).

NAZIV je naziv firme. Za naziv su rezervisana dva reda, ali je preporučljivo da naziv stoji u samo u prvom redu zbog kasnijeg jednostavnijeg rada.

ŠIFRA je šifra partnera. Veoma je važno shvatiti da je ovaj podatak opcion i da se čitav sistem može bez ikakvih ograničenja koristiti i bez šifara. Međutim, ponekad je pogodno koristiti šifre. Na primer, šifre se mogu koristiti ako se identifikacija partnera obavlja preko bar koda ili magnetnih kartica. Tada se u polje za unos partnera unosi šifra umesto naziva. Takođe, mogu se uneti šifre samo za neke (češće) partnere i tako im se ubrzati pristup. Ukoliko se umesto šifre unese oznaka „?“, za šifru se uzima prva naredna numerička šifra koja nije upotrebljena. Može se upotrebiti i znak „!“, koji se menja tzv. ID brojem partnera.

OZNAKA je proizvoljan niz simbola koji može imati interno značenje (kupovna moć, …)

KLASA je jedna od predefinisanih klasa partnera. Kasnije se za svaku klasu može dodeliti proizvoljna rabatna tabela.

PDV SISTEM je uključeno za firme koje su u sistemu PDV-a.

STATUS je oznaka koja određuje vrstu partnera. Važna je podela na kupce, dobavljače, a svi ostali se mogu proizvoljno rasporediti. Pod „ostalim“ partnerima se obično nalaze i neki fiktivni partneri koji se pojavljuju na izvodima SPP (porezi, doprinosi, …). Ukoliko se naknadno vrši izmena statusa, mora se vršiti izmena i na karticama partnera. Program to automatski radi, jedino treba sačekati da se obrada završi. Neke izmene statusa program neće dozvoliti. Svaki partner može imati i više statusa. Na primer, partner može biti i kupac i dobavljač. Tada se u status unose oznake svih potrebnih statusa. Na primer, status „KD“ znači da je partner i kupac i dobavljač. Svaki od ovih statusa automatski otvara novu karticu: kartica kupca XY biće poptuno odvojena od kartice dobavljača XY.

ADRESA – u tri dozvoljena reda treba uneti punu adresu partnera.

TELEFON – telefon partnera.

FAX – broj telefaksa partnera.

MOBILNI – broj mobilnog telefona.

MAIL – e-mail adresa partnera

USER/PASS – Ime i šifra korisnika za web pristup.

KONTAKT – Osoba za kontakt.

VIŠESTRUKI KONTAKTI – Ukoliko želite, možete uključiti opciju koja omogućava da po svakom partneru imate neograničen broj osoba za kontakt.

Ž.RAČUN – broj žiro računa partnera.

TEK.RAČUN – broj tekućeg računa partnera. Može se kucati bez crtica, s tim što program automatski dodaje crtice. Ukoliko partner ima više tekućih računa, oni se mogu uneti izborom opcije desno.

RABAT – Svaki kupac može imati fiksiran rabat koji će se automatski nuditi pri kreiranju svakog izlaznog dokumenta koji se odnosi na izabranog kupca (profakture, fakture). Ovaj iznos se može korigovati na samom dokumentu.

RABAT NA USLUGE – Rabat koji se primenjuje na usluge

LIMIT – Iznos do koga se kupac može zadužiti. Ukoliko se zada neka pozitivna vrednost, kupac se može zadužiti do te vrednosti. Nula označava da kupac ne može da ulazi u minus, a oznaka „-“ znači da kupac nema limita i da se može zaduživati neograničeno.

BONUS – Iznos popusta koji je kupac „zaslužio“ redovnim plaćanjem računa.

ODLOŽENO PLAĆANJE – Ovde se može zadati broj dana za koji se odlaže plaćanje fakture. Ovaj podatak ima veći prioritet u odnosu na parametar programa „za koliko se odlaže plaćanje“. Drugi parametar se koristi kao fiksiran datum za valutu dokumenta u okviru meseca. Ako je ovaj dan veci od datuma fakture, za valutu se uzima taj dan u okviru tekuceg meseca, a ako je manji uzima se taj dan sledećeg meseca. TOLERANCIJA je broj dana posle naznačene valute koji se tolerišu kod kašnjenja.

LICENCA – Za kupce koji moraju imati propisane licence (na primer, za duvan) mogu se uneti podaci koji će se kasnije automatski nuditi prilikom fakturisanja.

GARANCIJA – Da li je partner pokriven garancijom. Moguće vrednosti su „-“ što znači da kupcu ne treba garancija, „Da“ (pokriven je garancijom) i „Ne“ (garancija je potrebna i nije pokriven garancijom).

MATIČNI BROJ – Matični broj firme

REGISTARSKI BROJ – Registarski broj firme

ŠIFRA DELATNOSTI – Šifra delatnosti

PIB – Poreski broj partnera

UGOVOR – U ovoj stavki se može uneti više podataka: prvi je broj ugovora, sledi datum ugovora, zatim broj objekata koji su predmet ugovora i na kraju ugovoreni iznos.

KOMERCIJALISTA – Komercijalista koji je zadužen za neku firmu.

KATEGORIJA – Kategorija partnera (na primer, radnja, firma, veleprodaja, …)

PRODAJNI REGION – Prodajni region kome pripada izabrani partner.

TRANSPORTNI REGION – Transportni region kome pripada partner.

NAPOMENA – Proizvoljna napomena koja se vezuje za svakog partnera.

Osim ovih podataka, mogu se pojaviti i podaci koji se odnose na knjigovodstvo i knjiženje (videti 0knjig.podaci)