Definisanje prava korisnika

Za svaku grupu ili pojedinačnog korisnika se mogu definisati prava [...]