Kako u tabelama prikazati neki cenovnik koji je korisnik dodao?

Prvo se u Cenovnicima dođe u tu kolonu i sa [...]