Mada se Wings App prodaje kao finalizovan proizvod bez predviđenih izmena, Wings ponekad ugrađuje u program nove funkcije ili izveštaje po zahtevu korisnika. Time izlazimo u susret korisnicima i unapređujemo naš softver. Na žalost, nemoguće je izaći u susret svim korisnicima, pa se pre ugrađivanja u program pažljivo analiziraju Vaši zahtevi i prihvataju se samo oni koji se prirodno uklapaju u ceo sistem i tehnički ih je moguće uraditi. Bitno je da imate na umu da ne postoje nikakve garancije da će Vaš zahtev biti prihvaćen, a ako neki zahtev i bude prihvaćen, nema nekog određenog roka do kada će on biti završen. 

Najbolji način da nam izložite Vaš zahtev jeste da nam na mail pošaljete opis zahteva sa što više detalja. Na primer, ako želite novi izveštaj, skicirajte primer kako taj izveštaj treba da izgleda i slično. Možete nam poslati mejl ili dati zahtev nekom od naših saradnika. Ukoliko iz bilo kog razloga ne možete da napravite takav dokument, možete tražiti od naših saradnika da Vam pomogne u tome.

Molimo Vas da nam zahteve nikako ne saopštavate usmeno, jer tako lako dolazi do pogrešne interpretacije ili greške. Takođe nema potrebe da nas zovete na sastanke da biste nam izložili zahteve. Ukoliko nam neki detalj nije jasan, mi ćemo tražiti dodatna pojašnjenja.

Još jednom napominjemo da nema previđenog roka u kome će se zahtev razmotriti ili eventualno ispuniti. Wings se trudi da korisnika bar obavesti o statusu njegovog zahteva, ali zbog velikog broja zahteva to nije uvek moguće.