Uredjaj povezati sa racunarom i podesiti na identičan način po uputstvu: https://wings.rs/bz/windows-ce-bar-kod-uredaji/

Sistemska podešavanja:

 • Start → Settings → Control Panel
 • Decoding
 • Configure → 1D Bar Code → EAN-13 (ukoliko je potrebno, može i EAN-8)
 • Štiklirati Send check digit
 • OK 

Ono što ga razlikuje od drugih uredjaja je DXU aplikacija za remote pristup.

DXU mora biti instaliran na računaru koji je u istom mrežnom opsegu(subnet mask) kao i Skorpio.

Na uredjaju treba podesiti:

 • My Device
 • Control Panel
 • DXU
 • Enable DXU service
 • Uredjaj će se restartovati i DXU ce biti ukljucen.

Na računaru sa koga cemo pristupati uredjaju treba podesiti DXU aplikaciju:

 • Add device i unese se ip adresa uredjaja(slika 1).Dvoklikom se udje na uredjaj i dobije se meni sa 4 opcije(slika 2) od kojih nas najviše zanima remote control.

 • Dobili smo remote pristup(slika 3) i sada možemo podesiti uredjaj,Pocket bar kod aplikaciju ili držati online obuku radniku itd.(wingsremote,anydesk…)

Ostalo:

 • Configure This Device(dodatne opcije za podesavanje skenera)

 • Device info(osnovni podaci o modelu)
 • Firmware Utility(verzija i update firmware)