Često se javlja potreba za uporednim izveštajima po poslovnim godinama.Da bi smo ovo dobili potrebno je da prethodno pripremimo bazu podataka koja će sadržati podatke za dve ili više poslovne godine.
Ovo možemo postići koristeći mogućnost da Fast Cube može izvesti podatke u fajl, koje potom možemo uvoziti i dodavati na postojeće podatke.
Znači princip je da prethodne poslovne godine izvezemo u fajlove, a potom podatke iz tih fajlova uvezemo i dodamo na podatke tekuće poslovne godine.
Ovo radimo na sledeći način, prvo udjemo u Wings Analizu u prethodnu poslovnu godinu iz koje želimo da podatke eksportujemo u fajl. Potom izgenerišemo podatke, kao što je opisano u temi Fast Cube, onda iz menija izaberemo Save cube, kao na slici.

Izaberite odgovarajuću lokaciju, naziv fajla i naročito treba obratiti pažnju da izabrani tip fajla bude Cube files (*.mdc).

Potom treba preći u tekuću godinu i ponovo ući u PODACI->Fast Cube->Prodaja
i iz menija izabrati stavku Load additional cube.

Ovaj zadnji korak možete ponavljati više puta, ukoliko učitavate podatke za više prethodnih poslovnih godnina.
Ovime smo pripremili bazu podataka na osnovu koje želimo da dobijemo odgovarajuće izveštaje sa uporednim podacima po poslovnim godinama.

U sledećem koraku možete kreirati potreban izveštaj ili učitati postojeći i iz menija Field list dodati polje GODINA na kolone ili redove, čime bi trebali dobiti izveštaj poput ovog dole prikazanog.