Пословање са иностранством

N/A -

Крајњи рок за достављање коначнe верзије Извештаја о страним директним инвестицијама нерезидената у земљи (образац ДИ-1) за четврто тромесечје претходне године.

Извештај на обрасцу ДИ-1 се доставља у електронском облику, на адресу: devizna.statistika@nbs.rs

iCalGoogle Calendar

More information about Пословање са иностранством