Образац ИОСИ

N/A -

Крајњи рок за достављање извештаја о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом за претходни месец (на обрасцу ИОСИ)

Пореска управа:
"Сви послодавци који имају обавезу запошљавања особа са инвалидитетом дужни су да доставе одговарајући извештај надлежној јединици Пореске управе према свом седишту на обрасцу ИОСИ. Образац се доставља најкасније до петог у месецу за претходни месец, без обзира на који начин је обавеза извршена у претходном месецу. Послодавци немају обавезу достављања других доказа уз сам образац извештаја."

iCalGoogle Calendar

More information about Образац ИОСИ