Образац ОЗУ

N/A -

Крајњи рок за достављање обавештења о закљученим уговорима по основу естрадних програма у претходном месецу (на обрасцу ОЗУ)

Пореска управа:
"Исплатиоци прихода по основу естрадних програма забавне и народне музике и других забавних програма дужни су да доставе пријаву и обавештење до петог у месецу за уговоре закључене у претходном месецу. Пријаве се подносе на обрасцу ОЗУ, уз који се подносе и копије свих закључених уговора у претходном месецу."

iCalGoogle Calendar

More information about Образац ОЗУ