ПДВ - порески дужник

N/A -

Крајњи рок за подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ за претходни месец од стране пореског дужника који није обвезник ПДВ

Пореска управа:
"Порески дужник који није обвезник ПДВ дужан је да за промет добара и услуга обрачуна и плати ПДВ и поднесе пореску пријаву за порески период, односно месец у којем је настала пореска обавеза. Пријава се подноси на обрасцу ПП ПДВ."

iCalGoogle Calendar

More information about ПДВ - порески дужник