Порез и доприноси - предузетници

N/A -

Крајњи рок за плаћање месечне аконтације пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности за претходни месец

Пореска управа:
"Предузетник који води пословне књиге месечну аконтацију пореза и доприноса плаћа у року од 15 дана по истеку сваког месеца на основу поднете пореске пријаве ППДГ-1С.

Предузетник који порез плаћа на паушално утврђен приход аконтацију пореза и доприноса плаћа у року од 15 дана по истеку сваког месеца на основу решења Пореске управе."

iCalGoogle Calendar

More information about Порез и доприноси - предузетници