Акциза

N/A -

Крајњи рок за плаћање обрачунате акцизе за период од 16. до краја претходног месеца.

Пореска управа:
"Обвезник акцизе је дужан да обрачунату акцизу уплати најкасније 15. дана у месецу за износ акцизе обрачунат за период од 16. до краја претходног месеца."

iCalGoogle Calendar

More information about Акциза