Порез на добит

N/A -

Крајњи рок за плаћање месечне аконтације пореза на добит правних лица

Пореска управа:
"Пореска пријава пореза на добит правних лица се подноси на обрасцу ПП ПДП. Месечна аконтација пореза на добит плаћа се до 15-ог у месецу за претходни месец."

iCalGoogle Calendar

More information about Порез на добит