Комунална такса

N/A -

Крајњи рок за плаћање комуналне таксе за претходни месец (важи за град Београд, за остале општине у Србији - према датуму у решењу).

iCalGoogle Calendar

More information about Комунална такса