Акциза

N/A -

Крајњи рок за плаћање обрачунате акцизе за прву половину текућег месеца

Пореска управа:
"Обвезник акцизе је дужан да обрачунату акцизу уплати најкасније последњег дана у месецу за износ акцизе обрачунат у периоду од 1. до 15. дана у месецу."

iCalGoogle Calendar

More information about Акциза