Пословање са иностранством

N/A -
Спољнотрговински промет робе и услуга

Крајњи рок за достављање извештаја о пословању са иностранством (који се тичу спољнотрговинског промета робе и услуга) за претходно тромесечје на обрасцима:

  • П-1: Извештај о потраживању резидента по спољнотрговинском промету робе или услуга које није измирено у року дужем од годину дана
  • О-1: Извештај о обавези резидента по спољнотрговинском промету робе или услуга која није измирена у року дужем од годину дана.

Извештаји на обрасцима П-1 и О-1 се достављају у електронском облику, у excel формату, на адресу: izvestavanje@nbs.rs

 

Директне инвестиције, инвестициони радови

Крајњи рок за достављање извештаја о пословању са иностранством (који се тичу директних инвестиција и инвестиционих радова) за претходно тромесечје на обрасцима:

  • ДИ-1: Извештај о страним директним инвестицијама нерезидената у земљи (стања и трансакције)
  • ДИ-2: Извештај о страним директним инвестицијама резидената у иностранству (стања и трансакције)
  • ГРУ: Извештај о трансакцијама резидената с нерезидентима по основу извођења инвестиционих (грађевинских) радова

Извештаји на обрасцима ДИ-1, ДИ-2 и ГРУ се достављају у електронском облику, на адресу: devizna.statistika@nbs.rs

iCalGoogle Calendar

More information about Пословање са иностранством