ПДВ - тромесечни обвезник

N/A -

Крајњи рок за подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ за претходни квартал за обвезнике који плаћају ПДВ тромесечно

Пореска управа:
"Порески обвезници који су се евидентирали за ПДВ и којима је порески период календарско тромесечје дужни су да поднесу пореску пријаву ПП ПДВ и плате обрачунати ПДВ у року од 15 дана по истеку месеца. Такође, обвезник ПДВ доставља надлежном пореском органу, уз пореску пријаву ПДВ и образац ПИД ПДВ 1- претежни извоз добара у иностранство за друго тромесечје, ако је у том тромесечју испунио један од критеријума да постане обвезник ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство."

iCalGoogle Calendar

More information about ПДВ - тромесечни обвезник