Паушално опорезивање

N/A -

Крајњи рок за достављање захтева за паушално опорезивање за наредну годину.

Обавезно за предузетнике који су у текућој години водили књиге а за наредну годину испуњавају услове да остваре право на паушално опорезивање.

Није обавезно за предузетнике који су у текућој години били паушално опорезовани ако и даље испуњавају услове за паушално опорезивање у наредној години.

iCalGoogle Calendar

More information about Паушално опорезивање